Polityka Praw Autorskich

Powszechna Licencja Publiczna (GPL)

Dostępne dodatki do WordPress znajdujące się na WPReady są rozpowszechniane na mocy licencji GNU General Public License.

Wtyczki i motywy WordPress, które są dostępne na WPReady, można dowolnie rozpowszechniać na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej (GPL).

Rozpowszechnianie produktu

Jeśli uważasz, że jakikolwiek produkt nie powinien być rozpowszechniany na WPReady to w pierwszej kolejności wyślij wiadomość e-mail zawierającą informacje:

  • wskazanie produktu (wtyczki lub motywu), który ma zostać usunięty,
  • wiarygodne potwierdzenie, że jesteś twórcą, właścicielem lub działasz w imieniu twórcy lub właściciela wskazanego produktu,
  • dane kontaktowe takie jak: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

Wiadomość e-mail należy przesłać na adres: kontakt@wpready.pl.

WPReady szanuje programistów, autorów, twórców lub właścicieli dodatków do WordPress. Dlatego pomimo możliwości rozpowszechniania dodatków do WordPress na mocy licencji GNU General Public License istnieje możliwość zablokowania lub całkowitego usunięcia produktu z wpready.pl.

Dostępne dodatki WordPress na WPReady są opracowywane przez zewnętrznych programistów i rozpowszechniane przez WPReady na warunkach licencji wolnego oprogramowania GNU GPL. WPReady nie jest stowarzyszony, autoryzowany, powiązany z zewnętrznymi programistami i autorami lub właścicielami znaków towarowych takich jak: WordPress, WooCommerce, WooThemes, WP Rocket, YITH, Rocketgenius, itp.

Copyright © 2022 WPReady

Dodatki: wtyczki i motywy do Wordpress i WooCommerce