Polityka Praw Autorskich

Powszechna Licencja Publiczna (GPL)

Sklep internetowy WPReady nie zawiera żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, nie udostępnia żadnych plików, które naruszają prawa autorskie. Wszelkie dostępne dodatki do WordPress są rozpowszechniane na mocy licencji GNU General Public License.

Wtyczki i motywy WordPress, które są dostępne na WPReady, można dowolnie rozpowszechniać na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej (GPL).

Jeśli rozpowszechniasz coś, co pobrałeś z WPReady poinformuj użytkownika skąd pochodzi plik, aby mógł uzyskać więcej informacji lub zaktualizować wersje pliku.

Powiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeśli uważasz, że na WPReady znajdują się treści, które naruszają prawa autorskie to w pierwszej kolejności wyślij wiadomość e-mail zawierającą zasadniczo następujące informacje:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.
  • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub jeśli jedno powiadomienie obejmuje wiele dzieł chronionych prawem autorskim to reprezentatywną listę takich dzieł.
  • Identyfikacja materiału, który jest rzekomo naruszający prawa lub będący przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięte lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające w uzasadniony sposób, aby umożliwić zlokalizowanie materiału.
  • Informacje wystarczające, aby umożliwić skontaktowanie się ze stroną składającą skargę, takie jak: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
  • Oświadczenie, że strona składająca skargę ma w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo.
  • Oświadczenie, że informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe, że strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienie należy przesłać na adres e-mail: kontakt@wpready.pl. Rozpatrzenie trwa z reguły 1-2 dni roboczych.

WPReady szanuje programistów, autorów, twórców lub właścicieli dodatków do WordPress dostępnych na wpready.pl. Dlatego pomimo możliwości rozpowszechniania dodatków do WordPress na mocy licencji GNU General Public License istnieje możliwość zablokowania lub całkowitego usunięcia treści z wpready.pl, która została zgłoszona w powiadomieniu.

Dostępne dodatki WordPress na WPReady są opracowywane przez zewnętrznych programistów i rozpowszechniane przez WPReady na warunkach licencji wolnego oprogramowania GNU GPL. WPReady nie jest stowarzyszony, autoryzowany, powiązany z zewnętrznymi programistami i autorami lub właścicielami znaków towarowych takich jak: WordPress, WooCommerce, WooThemes, WP Rocket, YITH, Rocketgenius, itp.

Copyright © 2022 WPReady

Dodatki: wtyczki i motywy do Wordpress i WooCommerce