FAQ

Najpopularniejsze pytania

WordPress jest rozpowszechniany na licencji wolnego oprogramowania GNU General Public Licence. To samo dotyczy się wszystkich dodatków do niego, czyli wtyczek i motywów. Licencja ta kieruje się z czterema głównymi zasadami, którymi rządzi się idea wolnego oprogramowania. Te zasady to: możliwość korzystania z oprogramowania w dowolnym celu, możliwość dostosowywania oprogramowania do własnych potrzeb, możliwość udostępniania niezmienionego oprogramowania oraz możliwość dzielenia się wprowadzanymi zmianami.

Pełna treść licencji GNU GPL.

Dodatki: wtyczki i motywy do WordPress i WooCommerce są bezpośrednio od dystrybutora. Pliki źródłowe nie są modyfikowane.

Dokonując zakupów na WPReady zawsze otrzymasz Fakturę VAT. Pamiętaj tylko, aby w czasie zamówienia uzupełnić pole NIP.

Dodatki na licencji GNU GPL można instalować na dowolnej ilości domen (stron firmowych, landing page, sklepów internetowych, itp.).

Z pobranych wtyczek lub motywów można korzystać przez cały czas; brak ograniczeń czasowych.

Aby zaktualizować dodatek należy pobrać go ponownie z WPReady i dokonać ręcznej aktualizacji.

Aktualizacja wtyczki i motywu odbywa się tak samo jak nowa instalacja. WordPress wykrywa, że wtyczka lub motyw jest już zainstalowana i aktualizuje pliki pozostawiając ustawienia dodatku bez zmian.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej dotyczącej wtyczki lub motywu, będziesz musiał kupić produkt bezpośrednio od autora lub będziesz musiał zatrudnić freelancera np. mnie 🙂

Brak wsparcia to sposób w jaki jestem w stanie zaoferować dodatki w tak niskich cenach.

Sugeruję zignorowanie tego typu ostrzeżeń. Twórcy dodatków proszą o zarejestrowanie się, aby wtyczka mogła pobierać automatycznie aktualizacje od autora. Te ostrzeżenia nie mają wpływu na działanie wtyczek i motywów.

Sugeruję zignorowanie tego typu ostrzeżeń. Twórcy dodatków proszą o zarejestrowanie się, aby wtyczka mogła pobierać automatycznie aktualizacje od autora. Te ostrzeżenia nie mają wpływu na działanie wtyczek i motywów.

Oczywiście można ukryć ostrzeżenia np. za pomocą wtyczek: disable admin notices individually lub wp nag hide. Jednak pamiętaj, robisz to na własną odpowiedzialność.

Komunikat może oznaczać:

1. Instalujesz motyw, a tak naprawdę plik z dodatkiem zawiera wtyczkę.

2. Pakiet z dodatkiem zawiera w sobie kilka innych elementów. Wystarczy dodatek rozpakować i przesłać do WordPress to archiwum, które chcesz zainstalować.

Komunikat może oznaczać:

Pakiet z dodatkiem zawiera w sobie kilka innych elementów. Wystarczy dodatek rozpakować i przesłać do WordPress to archiwum, które chcesz zainstalować.

W większości przypadków należy pobrany plik zip rozpakować; jest to archiwum.

Kolejnym krokiem jest instalacja i włączenie dołączonych wtyczek. Znajdują się one w folderze “Plugins”.

Ostatni krok to instalacja motywu, który to również znajduje się w rozpakowanym archiwum.

Czasami pobrana paczka zip posiada pliki do importu takie jak: pliki demo, przykładowe slider-y, produkty, itp.

Dostępne dodatki WordPress na WPReady są opracowywane przez zewnętrznych programistów i rozpowszechniane przez WPReady na warunkach licencji wolnego oprogramowania GNU GPL. WPReady nie jest stowarzyszony, autoryzowany, powiązany z zewnętrznymi programistami i autorami lub właścicielami znaków towarowych takich jak: WordPress, WooCommerce, WooThemes, WP Rocket, YITH, Rocketgenius, itp.

Copyright © 2022 WPReady

Dodatki: wtyczki i motywy do Wordpress i WooCommerce